Loading

Gói Bạch Kim

  • Sở hữu ngay phòng dựng phim ONLINE đã có hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất Video Quảng Cáo, Film Ngắn, Viral, để phối hợp trong Team Marketing để có Video chạy Ads, Video Content, Video Quảng cáo, Truyền thông nội bộ……
  • Tiết kiệm thời gian về đào tạo, trao đổi để đưa ra phương án, sản xuất video tối ưu nhất có thể.
  • Phù hợp với Doanh nghiệp, Team marketing, Khởi nghiệp.
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư trang thiết bị, nhân sự, vận hành.

 

- Không mất thời gian setup nhân sự, máy móc, và chờ đợi đi vào hoạt động ổn định.

- Có thể bắt đầu làm việc ngay với team Marketing, Công ty.