Loading

TVC

TVC

Mục đích tạo ra TVC, Viral, vv… là để tạo ra cho người người nhà nhà biết đến, tạo được hiệu ứng viral một cách ấn tượng nhất, làm tất cả để tạo sức lan toả mạnh mẽ.

Corporate Video

Corporate Video

TVC SG Pretro GAS

Corporate Video
Video Music
TVC Kiên Long Bank 3D

  • CLIENT : By Me
  • CAMPAIGN : .....
  • CATEGORY : SHOOTINGS
  • DATE : .......