Loading

Video Marketing

Video quảng cáo doanh nghiệp là một tấm danh thiếp nghệ thuật của công ty, giới thiệu một cách toàn diện về công ty bằng cách sử dụng toàn diện các yếu tố khác nhau như hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ và văn bản. Khiêu khích hơn vì nó năng động, phong phú và nhiều thông tin hơn nhiều so với báo in.

Production House

Sản Xuất Phim Doanh Nghiệp

Kiên Long Bank 3D

ĐẠI TRÀNG HOÀNG PHÚC HƯNG

Nhớt CALTEX

CALTEX History

GAS SP

Nhớt CALTEX

CAMERA, EDITOR BY ME

Video marketing

SẢN XUẤT, EDITOR BY ME

SẢN XUẤT PHIM NGẮN

MẸ ƠI CHÚ VỀ - Phim tết 2022

TẾT XA NHÀ - Phim tết dự thi 2023 (Osaka Japan)

Production by Alaca

SẢN XUẤT MV - WEDDING