Loading

Video Marketing

Video quảng cáo doanh nghiệp là một tấm danh thiếp nghệ thuật của công ty, giới thiệu một cách toàn diện về công ty bằng cách sử dụng toàn diện các yếu tố khác nhau như hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ và văn bản. Khiêu khích hơn vì nó năng động, phong phú và nhiều thông tin hơn nhiều so với báo in.

Production House

Sản Xuất Phim Doanh Nghiệp - TVC - Viral - Film

Kiên Long Bank 3D

ĐẠI TRÀNG HOÀNG PHÚC HƯNG

Client : Damtuh Viet Nam

KOMBUCHA

Damtuh Viet Nam - Bưởi Hồng

Damtuh Viet Nam - Chanh Vàng

Damtuh Viet Nam - Chanh Vàng

Damtuh Viet Nam - Chanh Vàng

Kombucha - Việt Quốc

Nhớt CALTEX

CALTEX History

Film Ngắn - TẾT XA NHÀ

Damtuh Viet Nam

Damtuh Viet Nam - Khoẻ Đẹp

Damtuh Viet Nam - Khoẻ Đẹp

FLASH SALE

Summer

Damtuh Viet Nam - Khoẻ Đẹp

GAS SP

Film Ngắn - MẸ ƠI CHÚ VỀ

Sài Gòn Petro GAS - SP GAS

Nhớt CALTEX

MV Nhật Ký Của Mẹ

WEDDING

Vị Xoài Vải

CALTEX TGT

Kombucha - Cam Chanh

CAMERA, EDITOR BY ME

Video marketing

Flash sale

SẢN XUẤT, EDITOR BY ME

SẢN XUẤT PHIM NGẮN

MẸ ƠI CHÚ VỀ - Phim tết 2022

TẾT XA NHÀ - Phim tết dự thi 2023 (Osaka Japan)

Production by Alaca

SẢN XUẤT MV - WEDDING