Wellcome Alaca

studio audio headphones for recording sound in mal 2021 08 31 23 46 49 utc
45233663 2022813817779275 2466896397253738496 o 1067x800 2
IMG 3154
11728815 922926707767997 7531282301203959791 o
thời giaN làm việc

Trong quá trình tôi làm Freelancer, Cty vv..

DỰNG PHIM

DOP – Giám Đốc Hình Ảnh

CAM OP

Điều Hành Sản Xuất Film

Video MARKETING

Sản Xuất Video cho Team Marketing 

Alaca Studio

Sản Xuất Video Quảng Cáo